ประเพณีแข่งเรือในเทศกาลออกพรรษา

ประเพณีแข่งเรือ งานบุญเดือน 9 (ส่วงเฮือ) ที่หลวงพระบาง ประเพณีบุญแข่งเรือ” (หรือบุญส่วงเฮือ ในภาษาลาว) ของแขวงหลวงพระบางนั้น จะจัดในวันประเพณีสำคัญคือ “งานบุญห่อข้าวประดับดิน” (บุญเดือน 9) แตกต่างจาก “งานบุญแข่งเรือ” ของนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งจะจัดในช่วงวันออกพรรษา

Korbpol Chaidajtayakul

08/02/2019

ตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง

ชาวต่างชาติหลายคนมาเที่ยวหลวงพระบางเพื่อชมภาพการใส่บาตรของชาวบ้านในยามเช้าตรู่ ขณะที่พระสงฆ์หลายร้อยรูปเดินแถวเรียงรายไปทั่วทุกซอกถนนในเมือง โดยมีชาวบ้านแทบทุกบ้านเฝ้าเตรียมใส่บาตรกัน

Korbpol Chaidajtayakul

08/02/2019

เข้าพรรษาที่หลวงพระบาง

เนื่องจากชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในระหว่างวันเข้าพรรษาและทุกวันพระจะมีการไปวัดตักบาตร ตอนบ่ายฟังเทศน์ โดยในช่วงเช้าพรรษาชาวบ้านจะพากันไปใส่บาตรรับศีล

Korbpol Chaidajtayakul

08/02/2019

พระธาตุพูสี หลวงพระบาง

พระธาตุพูสี เป็นแหล่งรวมความอเมซิงของหลวงพระบาง ขึ้นชื่อทั้งพระธาตุบนยอดเขาพูสีที่มีความสูงกว่า 150 เมตร สามารถมองเห็นได้แต่ไกลจากทุกมุมเมืองเลยก็ว่าได้ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมสีทอง มียอดที่ประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริดเจ็ดชั้น สูงประมาณ 21 เมตร

Korbpol Chaidajtayakul

08/02/2019

น้ำตกตาดกวางสี หลวงพระบาง

น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกหินปูน จึงทำให้มีน้ำสีเขียวมรกตแถมยังใสมากๆอีกด้วย มีความสูงกว่า 70 เมตร แวดล้อมไปด้วยป่าอันร่มรื่นยังกับอยู่ในป่าหิมพานต์เสียค่าเข้าชมเพียงคนละ 10,000 กีบ (40 บาท) เท่านั้น

Korbpol Chaidajtayakul

08/02/2019

พระราชวังหลวงพระบาง

หลวงพระบาง พระราชวังหลวงพระบางเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมอย่างลงตัวระหว่างศิลปะยุคอาณานิคมกับศิลปะแบบล้านช้าง ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารเตี้ยๆชั้นเดียว ตั้งอยู่บนพื้นยกสูงริมแม่น้ำโขง พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 2447 สมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์

Korbpol Chaidajtayakul

08/02/2019

วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

วัดเชียงทอง สถานที่ที่นักโบราณคดีต่างก็ยกย่องว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว มีอุโบสถตามแบบสถาปัตยกรรมหลวงพระบางแท้ สร้างเป็นหลังคาทรงเตี้ยโดยแอ่นโค้งซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น ภายในยังมีพระประธานสีทอง แลดูงดงามเข้ากับประตูพระอุโบสถที่แกะสลักปิดทองฉลุ

Korbpol Chaidajtayakul

08/02/2019
1 2 3