พระราชวังหลวงพระบาง

พระราชวังหลวงพระบาง พระราชวังหลวงพระบางนั้นเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมอย่างลงตัวระหว่างศิลปะยุคอาณานิคมกับศิลปะแบบล้านช้าง ดังจะเห็นได้จากอาคารสไตล์ฝรั่งแต่มีหลังคาแบบทรงลาว ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารเตี้ยๆชั้นเดียว ตั้งอยู่บนพื้นยกสูงริมแม่น้ำโขง หันหน้าเข้าสู่พระธาตุพูสี และมีสภาพบรรยากาศที่ร่มรื่น ซึ่งพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 2447 สมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์

{หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ} พระราชวังหลวงพระบาง พระราชวังเก่า หรือชาวเมืองหลวงพระบางเรียกว่าหอคำ ‘หอพิพิธภัณฑ์’ที่จัดแสดงโบราณวัตถุและของมีค่าต่างๆ เช่น พระบาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาวประดิษฐานอยู่ในหอไตร {หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ {หลวงพระบาง} พระราชวังเดิม} ตั้งอยู่ที่ถนนสีสะหว่างวงศ์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 – 11.00 น. และ 13.30 – 16.30 น.ต้องเสียค่าเข้าชม เปิดเข้าชมทุกวันยกเว้นวันอังคาร ถ้าจะมาเข้าชมจะต้องแต่งกายให้สุภาพนะคะ